-51%

Combo “1 thuốc tẩy tóc + 1 thuốc nhuộm màu” bất kỳ

99,000 đ 202,000 đ

*** Nhân viên Mediheal sẽ điện thoại xác nhận đơn hàng và sản phẩm tặng trong CTKM "Trải Nghiệm Cùng Mediheal Với Combo 99K" 

Thuốc Tẩy Dưỡng Màu Tóc Mediheal

(Mediheal Secret Change Hair Bleach)


Màu thuốc nhuộm

1. Thuốc Nhuộm Dưỡng Tóc Màu Nâu Đỏ -  6MB

2. Thuốc Nhuộm Dưỡng Tóc Màu Vàng Ánh - 11L

3. Thuốc Nhuộm Dưỡng Tóc Màu Đen - 1N

4. Thuốc Nhuộm Dưỡng Tóc Màu Nâu Cà Phê Sữa - 6N

5. Thuốc Nhuộm Dưỡng Tóc Màu Tím Sáng Xám - 10P

6. Thuốc Nhuộm Dưỡng Tóc Màu Xám Tro -  10GR

7. Thuốc Nhuộm Dưỡng Tóc Màu Nâu Sáng Xám - 7A

8. Thuốc Nhuộm Dưỡng Tóc Màu Xanh Sáng Xám - 8B

Số lượng:

Thông tin sản phẩm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thuốc Tẩy Dưỡng Màu Tóc Mediheal 

(Mediheal Secret Change Hair Bleach)

Dành cho các bạn đang muốn làm mới mình bằng cách thay đổi màu tóc.Bạn tha hồ thay đổi màu tóc theo sở thích. Nhuộm cả ombre hay highlight đều rất chuẩn.Không phân biệt độ tuổi, màu tóc. Nhuộm tóc Mediheal hiệ quả với cả tóc bạc. Không chỉ nhuộm mà còn dưỡng. Sau khi nhuộm với Mediheal tóc bạn sẽ bóng hơn, bồng bềnh hơn

Link thông tin sản phẩm chi tiết: http://mediheal.vn/thuoc-nhuom-toc-thuoc-tay-duong-mau-toc-mediheal-p116.html


BẢNG MÀU THUỐC NHUỘM

Thuốc Nhuộm Dưỡng Tóc Màu Nâu Đỏ Mã Mediheal - 6MB

Mediheal Secret Change Hair Color Cream 6MB (Wine Brown)

Link thông tin sản phẩm chi tiết: http://mediheal.vn/thuoc-nhuom-toc-thuoc-nhuom-duong-toc-mau-nau-do-ma-mediheal-6mb-p115.html


Thuốc Nhuộm Dưỡng Tóc Màu Vàng Ánh Mã Mediheal - 11L

Mediheal Secret Change Hair Color Cream 11L (Sugar Gold)

Link thông tin sản phẩm chi tiết:http://mediheal.vn/thuoc-nhuom-toc-thuoc-nhuom-duong-toc-mau-vang-anh-ma-mediheal-11l-p114.html


Thuốc Nhuộm Dưỡng Tóc Màu Đen Mã Mediheal - 1N

Secret Change Hair Color Cream 1N (Modern Black)

Link thông tin sản phẩm chi tiết:http://mediheal.vn/thuoc-nhuom-toc-thuoc-nhuom-duong-toc-mau-den-ma-mediheal-1n-p113.html


Thuốc Nhuộm Dưỡng Tóc Màu Nâu Cà Phê Sữa Mã Mediheal - 6N

Mediheal Secret Change Hair Color Cream 6N (Milk Brown)

Link thông tin sản phẩm chi tiết: http://mediheal.vn/thuoc-nhuom-toc-thuoc-nhuom-duong-toc-mau-nau-ca-phe-sua-ma-mediheal-6n-p112.html


Thuốc Nhuộm Dưỡng Tóc Màu Tím Sáng Xám Mã Mediheal - 10P

Mediheal Secret Change Hair Color Cream 10P (Ash Pupple)

Link thông tin sản phẩm chi tiết: http://mediheal.vn/thuoc-nhuom-toc-thuoc-nhuom-duong-toc-mau-tim-sang-xam-ma-mediheal-10p-p110.html


Thuốc Nhuộm Dưỡng Tóc Màu Xám Tro Mã Mediheal - 10GR

Mediheal Secret Change Hair Color Cream 10GR (Ash Gray)

Link thông tin sản phẩm chi tiết: http://mediheal.vn/thuoc-nhuom-toc-thuoc-nhuom-duong-toc-mau-xam-tro-ma-mediheal-10gr-p109.html


Thuốc Nhuộm Dưỡng Tóc Màu Nâu Sáng Xám Mã Mediheal - 7A

Mediheal Secret Change Hair Color Cream 7A (Ash Brown)

Link thông tin sản phẩm chi tiết: http://mediheal.vn/thuoc-nhuom-toc-thuoc-nhuom-duong-toc-mau-nau-sang-xam-ma-mediheal-7a-p108.html


Thuốc Nhuộm Dưỡng Tóc Màu Xanh Sáng Xám Mã Mediheal - 8B

Mediheal Secret Change Hair Color Cream 8B (Ash Blue)

Link thông tin sản phẩm chi tiết: http://mediheal.vn/thuoc-nhuom-toc-thuoc-nhuom-duong-toc-mau-xanh-sang-xam-ma-mediheal-8b-p107.html


0